Remakebolaget logotyp

projekt


 

Vi söker projektpengar i samband med uppdrag/projekt i olika stadsdelar. Just nu har vi ett större projekt på gång som innefattar samarbete med några av Stockholms skolor. Mer information kommer vi att lägga ut här allteftersom.

Om du har något kul projekt som du vill samarbeta om, välkommen att kontakta oss.


Revi:WALL

Vi har tidigare fått projektmedel av Tillväxtverket att utveckla vår verksamhet inom offentlig utsmyckning. Projektet kallades Revi:WALL eftersom det både syftade till att ge väggar i det offentliga rummet en "revival" (pånyttfödelse, renässans) och att ge människor en möjlighet att komma tillbaka till, eller in på, arbetsmarknaden - "revive (w)all".